Můj příběh

Miluji léčení zvukem (sound healing) a řadu let provázím jógou. Můžete se se mnou vydat na neuvěřitelnou cestu léčení zvukem, při které objevíme vaše vnitřní síly a pomocí terapeutických nástrojů obnovíme vnitřní rovnováhu a sebeléčebný proces. Prostřednictvím jógy vám pomohu lépe poznat vás samotné a umožním vám objevit a procítit Vaši jógu. Léčení zvukem i jóga nabízí úžasné možnosti, jak získat vnitřní rovnováhu. Cítíte-li potřebu většího vnitřního klidu, ráda vás po této cestě provedu.

Hana Bartošová

certifikáty

 • Sound Healing Practitioner
  Integral Sound Healing Individual Clients, SHA UK 2019
 • Yoga Teacher, 2007
  500 RYT, 300hr Vinyasa Yoga Teacher Training Sampoorna India, 200hr Multi Style Yoga Teacher Training Yandara Sweden, Power yoga FISAF
 • PortDeBras Instructor, 2010
  Progression, Par Terre, Intermediate, Band, Basic, Introduction
 • Aerobic and Group Fitness Instructor, 2004
  Muscle Conditioning, Step advanced, BOSU, Aerobic

 Vědomé bytí 

 

Když se mě zeptáte, jak se cítím, řeknu vám, že jsem mnohem vyrovnanější, než jsem bývala dříve. Pořád jsem to já, ale některé situace vnímám jiným způsobem, jinak na ně reaguji.

Jsem si vědomá přírodních zákonů a sama sebe v různých rovinách bytí. Je to osvěžující, je to naprostá úleva.

Je to jako mít kořeny hluboko v zemi, ale zároveň moci létat.

Cítím, že se mi podařilo najít nového přítele. Je uvnitř, ve mně. Chápe mě, neodsuzuje, dokáže podpořit, naslouchá a ví, jak na mě. A když je tma nebo se vody kolem hodně rozbouří, pomůže mi stát pevně jako skála a svítí mi na cestu jako měsíc. Je to můj vnitřní klid.

Mám ráda vinyasa jógu, meditace, restorativní jógu a jógovou filozofii. Je to pro mě cesta poznávání a uvědomění si sebe sama v daném okamžiku, který je vždy jedinečný.

Poznala jsem lépe své fyzické tělo. Naslouchám mu, a tak vím, které ásany (pozice) jsou pro mě vhodné a které ne. Vím, jak si pomoci a modifikovat jednotlivé pozice tak, aby v daném okamžiku bylo vše v souladu se mnou samotnou.

Vnímám své pocity, myšlenky, své napojení, a to vše mi pomáhá praktikovat jógu, která vychází ze mě – Mou jógu.

Léčení zvukem (sound healing) mi pomohlo posílit vnitřní sílu, sebelásku, rozmělnit bloky a vyrovnat energii, aby volně proudila. Cítím se vnitřně vyrovnanější a věřím, že to vše posiluje sebeléčebný proces.

 Bloky, bloky, bloky ....

 

Určitá dávka vnitřního klidu mi byla dána a já jsem za to moc vděčná. Ale pamatuji si, že některé věci mě v minulosti dokázaly opravdu vnitřně rozčílit. Nevědomky jsem si stavěla bloky.

Chtěla jsem, aby se věci v mém životě děly tak, jak chci já, i když někdy nebyly v souladu se mnou samotnou - ale tomu jsem nevěnovala pozornost. Moje energie nemohla volně proudit, nebyla jsem sama na sebe napojená. Nebyla jsem vždy sama sebou.

Cítila jsem, že potřebuji více vnitřního klidu. Ale nevěděla jsem vůbec jak na to. Jak to uchopit? Kde hledat? Jak klid přivést do běžného života? A když jej najdu, zůstane to tak už pak napořád?

Jóga v mém životě

 

Instruktorská činnost je vášeň, která mě provází už mnoho let. Začínala jsem u aerobiku, v roce 2007 přišla do mého života jóga a začala jsem vést vlastní hodiny. Cítila jsem, že se potřebuji více zklidnit. Ale ještě jsem na to nebyla úplně připravená. Takže moje power jóga byla opravdu o síle.

Navíc jsem chtěla zvládat ty krásné těžké pozice, protože přeci správná učitelka jógy by to měla vše dát. Nevěnovala jsem ale velkou pozornost tomu, co mi tělo říká, jak se při tom cítím. Finální pozice má vypadat takto, tak já ji tak prostě udělám.

Změny přicházejí

 

Zpočátku jsem dostatečně nenaslouchala svému tělu, nerespoektovala jeho limity - a tělo mi to začalo dávat najevo. Měla jsem přetíženou horní polovina těla, hlavně ramena, kousaly se mi svaly, občas jsem se v některých pozicích až moc otevřela a přetáhla jsem si svaly do bolesti.

Začala jsem se sama sebe více ptát, více si sebe všímat. Neustále jsem se vzdělávala prostřednictvím různých kurzů a knih. Sbírala jsem střípek po střípku a najednou mi začalo něco docházet. 

Celé mé tělo křičelo: „Musíš se zastavit! Zpomal! Takhle to dál nejde!"

Není důležité, jak pozice vypadá navenek. Je důležité, jak já se v ní cítím. Je důležité vyzkoušet si, co funguje pro mě. Protože naše těla jsou různá. Když jsem měla na hodině dva lidi, kteří vypadali v jedné pozici stejně, každý ji vnímal úplně jinak. Někdo se potřeboval dostat do pozice ještě hlouběji, někdo se musel držet zpátky, protože měl naopak mnohem větší rozsahy.

Delší dobu mě to táhlo do Indie. Jako vždy se našlo pár překážek, které cestu komplikovaly, ale nakonec se mi podařilo odjet. Pamatuji si, že jsem si přála více se ponořit do filozofie, a kurz jógy, na který jsem tam jela, mi to splnil. Měli jsme báječného učitele filozofie. Podával věci tak, že mi všechno do sebe krásně zapadalo. 

A ta jeho slova o vnitřním klidu mi zněla neustále v hlavě. Ano, přesně tak to cítím, o vnitřní klid musíme pečovat zrovna tak, jako se staráme o jiné věci v našem životě.

Skrze jógu vstoupily do mého života tibetské mísy, a to už byl jen malý krůček k léčení zvukem (sound healing). Úplně jsem mu propadla. To, co jsem sama mohla vyzkoušet, cítit a prožívat, bylo neuvěřitelné. 

Jak je možné, že během jednoho sezení může člověk udělat tak obrovský posun? Dostat se do tak hlubokých meditativních stavů? Cítit se tak vyrovnaně?

Začala jsem studovat Sound Healing Academy v UK. A tak vše nabralo rychlý spád. Kamarádi a známí, kteří mně začali chodit jako „testovací králíčci“, byli unešení a říkali, že to prostě musím šířit dál. Lidé, kteří se normálně nedokázali ani na chvilku zklidnit, odcházeli ze sezení s vyrovnanou energií a popisovali krásné pocity. Jindy jsem byla dokonce svědkem uvolnění vnitřních bolestivých bloků.

Sdílím

 

Sama na sobě neustále cítím, že jóga i sound healing prostě do mého života patří. Že mě vnitřně podporují na vlnách života, které nás přirozeně vynesou někdy nahoru a někdy trochu níž.

Kolikrát jsme si říkala, že kdyby se jógová filozofie a její celkový přístup vyučovala na školách a lidé by převzali moudrost našich předků, kteří používali zvukové nástroje již před mnoha stovkami let, žilo by se nám mnohem lépe.

Často slýchám od lidí ve svém okolí, že by v sobě chtěli mít stejný vnitřní klid a vyrovnanost jako já, anebo by se chtěli alespoň trošku nakazit. A proto jsem se rozhodla své zkušenosti sdílet a šířit dál. Věřím, že je to pro nás moc důležité.