Historické putování za zpívajícími mísami

Tibetské zpívající mísy jsou jedním z nejoblíbenějších nástrojů, které si lidé spojují s jógou nebo léčivými zvuky. Možná, že i vy máte doma nějakou tu misku. Pojďme se spolu podívat na některé významné události historie, které se ke zpívajícím mísám vztahují.

V nejrůznějších pramenech se můžeme dočíst, že používání ozvučných předmětů je velmi stará tradice. Za kolébku používání zvukových nástrojů je považována Východní Asie – Čína, Japonsko a Barma, ale přesný původ mís se nedá určit.

Zvony

V dobách objevení a používání kovů se začaly vyrábět zvony, které jsou vnímány jako předchůdci mís. V Číně se první zmínky o době bronzové datují přibližně do doby 1600 př.n.l., ale některé vykopávky v Thajsku poukazují na to, že lidé uměli bronz zpracovávat ještě mnohem dříve. 

Frank Perry se ve své knize Himalayan Sound Revelations věnuje období před nalezením zpívajících mís. Je až neuvěřitelné, jaké nástroje byli naši předkové schopni vyrobit. Kniha uvádí, že ve starých kulturách se na odhánění zla používaly zvony, které se věšely na stromy, domy a chrámy. Zvony se také využívaly pro nejrůznější signály a v každodenním životě.

Jeden z nejtěžších chrámových zvonů vážící přes 25 tun se našel v Barmě. Tyto chrámové zvony, které se objevují již před 5 tisíci lety, byly velmi podobné naším kostelním zvonům. U nás se ale objevují až od 6.století našeho letopočtu, oproti východní Asii se tedy začaly používat teprve před 1500 lety.

Předpokládá se, že z některých stojících zvonů se postupně začaly vyvíjet zpívající mísy. Někdy se tak můžeme setkat s tím, že se o mísách hovoří jako o obrácených zvonech.

V roce 1978 byly v Číně (province Huebi) objeveny orchestrální zvony – jde o 65 zvonů, z doby 482-221 před n.l. Každý z těchto zvonů má 2 různé tóny. Na zvonu jsou vždy označeny místa, kde jej rozenznít, aby se získal konkrétní tón. Dva tóny jsou popisovány jako symbol rovnováhy, jako yin a yang, mužský a ženský princip. Je zajímavé, že se dodnes neví, jak byly zvony vyráběly. Tento nález je velmi významý, poukazuje na to, že Čína byla opravdu mnohem vyspělejší než Evropa.

Další zajímavostí je, že nejstarší laděné zvony byly nalezeny v Číně (provincii Shanxi) a pocházejí z doby okolo 2000 let před n.l. Z různých zdrojů víme, že v 6. století před n.l. dokázali Číňané zpracovávat kovové slitiny natolik, že vyráběli zvonce, které dokázaly vydávat dva různé tóny podle toho, ve kterém místě se do nich udeřilo.

Ve 4. až 3. století před n.l. se velké orchestrální zvony nahrazovaly menšími nástroji a kromě politické a náboženské funkce se objevovaly i nástroje pro zábavu bohatších.

Bon

je šamanistická tradice himalájského oblasti, která existovala ještě před příchodem buddhismu. Při jejím praktikování se používaly zpívající mísy k meditaci a rozjímání. Z hlediska tradičního šamanismu je zvuk považován za bránu do jiných světů a skutečností. Hudba dává lidem velikou sílu a může je uvést do extáze. Šamani se uměli napojit na své nitro, usmiřovat bohy, démony a ducha přírody.

V knize Tibetské zpívající mísy E.R. Jansen zmiňuje, že karavany, které křižovaly Asii nepřepravovaly jen zboží, ale také rozšiřovaly nejrůznější vědomosti. Šamani tak putovali přes Mongolsko na jih a buddhismus se šířil z Indie přes Himaláje na sever.  

Některé praktiky šamanismu po čase přešly i do tibetského buddhismu, který přicházel v několika vlnách. První se objevují ve 2. a 4. století n.l. Další vlna přišla v 8.století n.l. a je spojena s příchodem tibetského mistra, který se jmenoval Padmasambhava. Šamanistická tradice, ale i nadále existovala spolu s buddhismem.

V Tibetu měl zvuk své důležité místo při nejrůznějších obřadech. V tamních chrámech používali i misky k obětním účelům. Obětování bylo časté a používání harmonických a zvukem dokonalých misek bylo velmi důležité.

Tradiční výroba

mís v Indii, Nepálu a Tibetu se předávala ústně z generaci na generaci, a to buď v rámci rodinného klanu nebo kastovního systému. Výroba mís byla posvátná, zpívaly se při ní i mantry.

Podle tradice se na výrobu používalo sedm kovů. Jednotlivé vlastnosti a charakteristiky se spojovaly s nebeskými tělesy: 

  • Zlato – Slunce
  • Rtuť – Merkur               
  • Železo – Mars               
  • Olovo – Saturn
  • Stříbro – Měsíc
  • Měď – Venuše
  • Cín – Jupiter

Všechny misky ale nebyly vyrobeny vždy z těchto sedm kovů. V některých pramenech se uvádí, že mísy z Tibetu mají v sobě více stříbra a cínu, zatímco ty z Nepálu jsou zlatavé.

Je zajímavé, že v Tibetu se i obyčejné nádobí vyrábělo z kovu, protože tamní horské oblasti jsou bohaté na kovové rudy. Ajurvéda (indický lékařský systém o zásadách zdravého způsobu života) také bere v potaz to, že jednotlivé druhy kovů, které se na výrobu používaly mohou mít homeopatické účinky, protože obohacují jídlo o stopové prvky, které se poté dostávají do těla.

E. R. Jansen také uvádí, že se hodně misek našlo převážně v Himaláji, kde převládal buddhismus, ve kterém se misky při obřadech nepoužívají. Pravděpodobně jako i u nás lidé tajili předkřesťanské rituály, nechtěli se tamní lidé hlásit k šamanským praktikám. Misku na jídlo si ale mohl koupit každý.

Významným předělem v historii byla čínská invaze do Tibetu (1949), při které bylo mnoho klášterů zničeno (okolo 6000) a tradiční výroba misek nebyla možná. Spousta mís byla prodána a rozptýlena po celém světě.

Poslední zajímavou zastávkou, které se budeme věnovat, jsou sedmdesátá léta minulého století, kdy se šířilo hnutí hippies. Lidé odmítali mělký a materialistický život. Začali cestovat do Indie, aby rozvíjeli spiritualitu. Jedním z důležitých center se stalo město Dharmasala, kde také žije od roku 1959 Dalajláma. Zpívající mísy se v této době dostaly do západní kultury, protože lidé si je vozili z cest domů.

Doufám, že se vám naše krátké historické putování líbilo. Pokud byste se rádi dozvěděli více o použití mís v józe, přečtěte si více o e-booku Zpívající mísy a jóga, který jsem pro vás napsala.

Mějte se krásně a těším se na naše další setkaní

Hanka

Hana Bartošová
Používám léčení zvukem, jógu a další přístupy k tomu, abych Vám pomohla objevit život na klidné vlně. Můj příběh si přečtěte zde. Napsala jsem pro vás e-booky: Vnitřní klid, 7 zajímavostí o léčení zvukem, 40 tipů pro zklidnění a uvolnění a Zpívající mísy a jóga.
Komentáře